READ-GENE: Raport kwartalny READ-GENE S.A. za I kwartał 2024 roku.

Zarząd READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny READ-GENE S.A. za I kwartał 2024 roku.Podstawa prawna:§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załączniki20240514_083633_0000153131_0000158960.pdf

READ-GENE: Raport kwartalny READ-GENE S.A. za I kwartał 2024 roku.

Zarząd READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny READ-GENE S.A. za I kwartał 2024 roku.Podstawa prawna:§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załączniki20240514_083633_0000153131_0000158960.pdf