MTENERGIA: Zawieszenie obrotu akcjami Spółki

Zarząd MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 15 lutego 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 180/2024 w sprawie dalszego zawieszenia obrotu...

MTENERGIA: Zawieszenie obrotu akcjami Spółki

Zarząd MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 15 lutego 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 180/2024 w sprawie dalszego zawieszenia obrotu...