MABION S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 czerwca 2024 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:9_Wykaz_akcjonariuszy_5%_ZWZ_MABION_SA_17.06.2024-1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU...

MABION S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 czerwca 2024 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:9_Wykaz_akcjonariuszy_5%_ZWZ_MABION_SA_17.06.2024-1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU...