Komisja Europejska wszczyna formalne postępowanie przeciwko TikTok

Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie, aby ocenić, czy TikTok mógł naruszyć ustawę o usługach cyfrowych (DSA) w obszarach związanych z ochroną nieletnich, przejrzystością reklam, dostępem do danych dla badaczy, a także zarządzaniem ryzykiem uzależniającego projektowania i szkodliwych treści.

Komisja Europejska wszczyna formalne postępowanie przeciwko TikTok
Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie, aby ocenić, czy TikTok mógł naruszyć ustawę o usługach cyfrowych (DSA) w obszarach związanych z ochroną nieletnich, przejrzystością reklam, dostępem do danych dla badaczy, a także zarządzaniem ryzykiem uzależniającego projektowania i szkodliwych treści.