INSTALKRK: Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 19 / 2023 Data sporządzenia:...

INSTALKRK: Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 19 / 2023 Data sporządzenia:...