INNO-GENE S.A.: Raport okresowy INNO-GENE S.A. za IV kwartał 2020 roku

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy oraz skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2020 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje...

INNO-GENE S.A.: Raport okresowy INNO-GENE S.A. za IV kwartał 2020 roku

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy oraz skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2020 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje...