INNO-GENE: Powołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 listopada 2023 r. członków rady nadzorczej wybranych w drodze kooptacji dnia 25 września 2023 r.

Zarząd spółki INNO-GENE S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 listopada 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZ) podjęło uchwałę...

INNO-GENE: Powołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 listopada 2023 r. członków rady nadzorczej wybranych w drodze kooptacji dnia 25 września 2023 r.

Zarząd spółki INNO-GENE S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 listopada 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZ) podjęło uchwałę...