GARIN: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiana statutu Spółki

Zarząd Garin S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki do rejestru...

GARIN: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiana statutu Spółki

Zarząd Garin S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki do rejestru...