FDS w SGB – usługa monitorowania kart w bankach spółdzielczych SGB

Banki Spółdzielcze SGB otrzymały nowe narzędzie do walki z cyberprzestępcami – monitoring transakcji kartowych w ramach systemu antyfraudowego FDS. Rozwiązanie przygotował Zespół Cyberbezpieczeństwa we współpracy z innymi jednostkami w SGB-Banku SA. Nowe podejście do sposobu analizy zachowań transakcyjnych klienta polega na weryfikowaniu kartowego profilu transakcyjnego klienta i wykrywaniu anomalii transakcyjnych. W ramach usługi zautomatyzowano cały ... Artykuł FDS w SGB – usługa monitorowania kart w bankach spółdzielczych SGB pochodzi z serwisu PRNews.pl.

FDS w SGB – usługa monitorowania kart w bankach spółdzielczych SGB

Banki Spółdzielcze SGB otrzymały nowe narzędzie do walki z cyberprzestępcami – monitoring transakcji kartowych w ramach systemu antyfraudowego FDS.

Rozwiązanie przygotował Zespół Cyberbezpieczeństwa we współpracy z innymi jednostkami w SGB-Banku SA. Nowe podejście do sposobu analizy zachowań transakcyjnych klienta polega na weryfikowaniu kartowego profilu transakcyjnego klienta i wykrywaniu anomalii transakcyjnych.

W ramach usługi zautomatyzowano cały proces obsługi alertów. Podstawową cechą tego systemu jest natychmiastowe informowanie klientów o podejrzanych transakcjach oraz podejmowanie określonych działań typu odmowa autoryzacji lub zablokowanie karty. Integracja i parametryzacja usługi umożliwia wykonywanie analiz w ramach wielu kanałów, tj. profilu technicznego (urządzenie, sesja, adres IP, geolokalizacja), profilu transakcyjnego bankowości internetowej (System Usług SGB) i mobilnej (SGB Mobile).

Elastyczność tego rozwiązania umożliwia parametryzację silnika analitycznego na poziomie banku, produktu, grupy klientów lub pojedynczej karty. Cały proces obsługi realizowany jest przez SGB-Bank SA i nie wymaga zaangażowania po stronie banku spółdzielczego. Klienci banków SGB otrzymują dostęp do usługi Call Center czynnej w trybie 24h.

– To jeszcze jeden przykład efektywności współpracy w ramach Zrzeszenia SGB, którą tak mocno akcentowaliśmy w naszej strategii rozwoju na lata 2022-2024 – ocenia Błażej Mika, wiceprezes Zarządu SGB-Banku odpowiedzialny za sektor IT. – Celem jest satysfakcja klienta, bezpieczeństwo transakcji, istotne z perspektywy zarówno klienta, jak i samego banku. Stawiamy też na partnerską kooperację wewnątrz Zrzeszenia, która zdejmuje z banków spółdzielczych część obowiązków i kosztów i oddaje działania informatyczne i operacyjne w ręce specjalistów z SGB-Banku SA. Przygotowaliśmy ważne i bardzo potrzebne narzędzie, które już wkrótce będzie dobrze służyło klientom SGB.

Mamy możliwość wdrożenia szybkiej i elastycznej reakcji na nowo pojawiające się metody i trendy fraudowe – podkreśla Daniel Krzywiec, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w SGB-Banku SA:

– Nowe rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo transakcji kartowych, przyczyniając się do redukcji potencjalnych strat finansowych klientów Banków Spółdzielczych SGB. W ramach usługi automatyzowaliśmy cały proces obsługi alertów. Wdrożone rozwiązanie pozwala na identyfikację nietypowych transakcji i podejrzanych aktywności. Usługa FDS integruje wszystkie działania klienta w jednym rozwiązaniu i umożliwia analizę aktywności w pełnym profilu transakcyjnym klienta (bankowość internetowa, mobilna oraz karty płatnicze).

Usługa monitorowania transakcji kartowych dostępna jest we wszystkich Bankach Spółdzielczych SGB.

Źródło: SGB

Artykuł FDS w SGB – usługa monitorowania kart w bankach spółdzielczych SGB pochodzi z serwisu PRNews.pl.