CI Games podpisał wiążące porozumienie z Epic Games

CI Games podpisał wiążące porozumienie (binding term sheet) z Epic Games Inc. dotyczące udzielenia dla Epic prawa wyłącznej globalnej dystrybucji kolejnej części gry "Lords of the Fallen" na platformie PC przez cały cykl sprzedaży produktu - poinformował CI Games w komunikcie.

CI Games podpisał wiążące porozumienie z Epic Games

CI Games podpisał wiążące porozumienie (binding term sheet) z Epic Games Inc. dotyczące udzielenia dla Epic prawa wyłącznej globalnej dystrybucji kolejnej części gry "Lords of the Fallen" na platformie PC przez cały cykl sprzedaży produktu - poinformował CI Games w komunikcie.