BIZTECH: Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za I kwartał 2024 roku.

Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za I kwartał 2024 roku.Podstawa prawna:§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załączniki20240514_082505_0000153130_0000158959.pdf

BIZTECH: Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za I kwartał 2024 roku.

Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za I kwartał 2024 roku.Podstawa prawna:§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załączniki20240514_082505_0000153130_0000158959.pdf